Cliëntenraad TWB zoekt nieuwe leden

In de regio:

Over de functie

Voelt u zich betrokken bij ontwikkelingen in de gezondheidszorg en specifiek de dienstverlening van TWB Thuiszorg West-Brabant? Wilt u graag meedenken over onze zorgverlening?

Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste leden voor de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad vertegenwoordigt cliënten en behartigt hun belangen en is daarmee het orgaan van en voor de cliënten. De Cliëntenraad is de gesprekspartner voor de Raad van Bestuur, om formele medezeggenschap vorm te geven. De doelstellingen van de instelling bieden kaders voor het werk van de Cliëntenraad.

Van een Cliëntenraad wordt gevraagd dat hij representatief is voor de mensen die zorg krijgen van de instelling. Daarnaast moet een Cliëntenraad weten wat er speelt bij cliënten. Dat neemt de Cliëntenraad mee in zijn werk. En de Cliëntenraad is verplicht om de resultaten van zijn werk te communiceren richting cliënten en vertegenwoordigers. In de laatste plaats heeft de Cliëntenraad een belangrijke rol: het versterken van de participatie en zeggenschap van de achterban. Zodat de achterban zoveel mogelijk invloed heeft op zijn eigen leven, en de daarbij behorende zorg en ondersteuning.

De Cliëntenraad vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Kandidaten worden voorgedragen door de Cliëntenraad en benoemd door de Raad van Bestuur van TWB. Bij de selectie wordt er rekening mee gehouden dat de samenstelling van de Cliëntenraad een afspiegeling is van ons cliëntenbestand.

Als lid van de Cliëntenraad

  • voelt u zich betrokken bij het werk van TWB
  • bent u woonachtig in ons werkgebied
  • krijgt u de mogelijkheid om mee te denken en te praten over het beleid en de dienstverlening van TWB

Vergoeding

De functie betreft een vrijwilligersfunctie. Voor deelname aan de vergaderingen ontvangt u vacatiegelden.

Wie zijn wij

TWB Thuiszorg West-Brabant (TWB) is een ambitieuze en ondernemende thuiszorgorganisatie. Wat ons beweegt is voor iedereen de beste thuiszorg te verlenen in West-Brabant. Dit geldt voor onze cliënten en hun naasten, onze medewerkers en samenwerkingspartners. Dagelijks verlenen ruim 2.000 medewerkers zorg aan huis in de regio West-Brabant aan meer dan 5.000 cliënten. Al bijna 100 jaar zorgen we ervoor dat ouderen en chronisch zieken het beste uit zichzelf kunnen halen. Hiermee hebben we de levenskwaliteit van duizenden mensen in West-Brabant verbeterd. Dit maakt TWB tot de thuiszorgspecialist in West-Brabant.

Onze opdracht "samen langer thuis" vertaalt zich naar het in balans houden van drie elementen:

  • de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft
  • de kwaliteit van ondersteuning en zorg waarborgen
  • tegen zo laag mogelijke kosten voor de maatschappij

TWB biedt zorg en ondersteuning binnen de disciplines hulp bij het huishouden, verpleging en verzorging, medisch-specialistische zorg thuis, advies en begeleiding voor chronisch zieken en dieetadvies. Daarnaast zijn er in zes gemeenten in West-Brabant consultatiebureaus voor kinderen van 0 tot 4 jaar (Jeugdgezondheidszorg).

Uw reactie

Heeft u interesse? Stuur uw reactie met CV naar TWB Thuiszorg West-Brabant, ter attentie van het Bestuurssecretariaat, onder vermelding van "Cliëntenraad", postbus 1116,  4700 BC  Roosendaal, of via clientenraad@twb.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met waarnemend voorzitter van de Cliëntenraad dhr. J. Kamp via (06) 50 28 17 97.

HEB JE HULP NODIG?

Sabine Bakx

Staat voor je klaar!

  • 088 560 2002
  • werken@twb.nl

Wij bieden jou

Wij vragen van jou

Je solliciteert!

We bekijken de sollicitatie en reageren binnen 48 uur

Contact

We nodigen je uit voor een gesprek

Gesprek

In een persoonlijk gesprek kijken we wat we voor je kunnen betekenen

Match!

Je bent het geworden! Gefeliciteerd!

HEB JE HULP NODIG?

Sabine Bakx

Staat voor je klaar!

  • 088 560 2002
  • werken@twb.nl
App ons