Als medewerker van TWB maak jij het verschil!

Senior-wijkverpleegkundige

Naast de integrale verantwoordelijkheid heb je ook de verantwoording over een portefeuille met een specifiek thema (bijvoorbeeld Opleidingen, Werving & Selectie of Duurzame Inzetbaarheid). Je neemt deel aan diverse (organisatiebrede) overleggen en kun je samen met collega senior-wijkverpleegkundigen en zorgmanagers veranderingen realiseren. Dit betekent dat je een grote inbreng hebt op de beleidsvoering binnen de organisatie. Je wordt dus een specialist in een generalistische functie; een mooie aanvulling van jouw vak!

Ook de platte organisatiestructuur van TWB kent zijn voordeel in deze functie. De lijnen zijn kort en het schakelen met de Raad van Bestuur over ontwikkelingen of beslissingen is hierdoor efficiënt.

Leidinggevende

Voorbeeldfunctie

Specialist in een generalistische functie

Als senior-wijkverpleegkundige blijf je werkzaam als wijkverpleegkundige en ondersteun je daarnaast op basis van je senioriteit je collega wijkverpleegkundigen bij het inhoudelijk goed uitoefenen van hun vak. Samen met de zorgmanager geef je sturing aan de preventie, zorg, hulp en ondersteuning aan cliënten in de wijk of het dorp. Je bent samen met de zorgmanager (duaal) verantwoordelijk voor een cluster, waarbij jij je richt op de zorginhoud.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het aansturen op een kwalitatief goede en doelmatige zorgverlening en stuur tevens op de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van de wijkverpleegkundigen uit je cluster. Je vertegenwoordigt jouw cluster in de gesprekken met zorgmanagement en Raad van Bestuur. Je bereidt zorginhoudelijk beleid voor en adviseert hierover de Raad van Bestuur samen met je senior collega’s. Elke senior wijkverpleegkundige en zorgmanager is verantwoordelijk voor een beleidsportefeuille. Dit betekent dat jij een grote inbreng hebt op de beleidsvoering binnen de organisatie. Wil je meer weten over TWB kijk dan op onze website.

Jouw werkdag

Je hebt net bij drie cliënten de ochtendzorg gedaan, omdat je vanuit het zorg- en verpleegteam signalen hebt gekregen dat de zorgzwaarte bij hen toeneemt. Vervolgens rijd je door naar kantoor, waar je nog net even tijd hebt om de rapportages in het zorgdossier in orde te maken. Dan is het tijd voor het overleg van senior-wijkverpleegkundigen. Na dit overleg heb je tijd gereserveerd om een gespreksverslag te maken van een verzuimgesprek, dat een dag eerder plaatsvond met een van de wijkverpleegkundigen. Tijdens het uitwerken word je gebeld dat er een nieuwe cliënt die week in zorg genomen moet worden. Je maakt direct een afspraak voor een intakegesprek, zodat je tijdig de zorgindicatie kunt stellen, het zorgplan opgesteld kan worden en de zorg op de afgesproken momenten geleverd kan worden door het zorg-en verpleegteam. Tijdens de middag volgen nog een aantal telefoontjes vanuit het team over complexe cliëntsituaties. Halverwege de middag stap je in de auto richting een andere locatie, waar een multidisciplinair overleg gepland staat met verschillende zorgverleners uit de wijk. Na een goed overleg over diverse cliëntsituaties en ontwikkelingen in de wijk sluit je de werkdag af.

Maak kennis met de functies binnen TWB

Evelyn - Senior wijkverpleegkundige

App ons